حاضرین در سایت

ما 2 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

ورود کاربران

انحصاری ها

گونه های انحصاری فلور ایران

فلور ایران با حدود ۱۹۰۰ گونه انحصاری در منطقه از غنی گونه ای بالا برخوردار است. لیست این گونه ها بعدا درج خواهد شد. فعلا برای اطلاعات مورد نیاز به کتاب

{ پیدا زادان انحصاری ایران؛ تالیف دکتر احمد امامی و فاطمه آقازری سال ۱۳۹۰ مراجعه نمایید}.