حاضرین در سایت

ما 2 مهمان و بدون عضو آنلاین داریم

ورود کاربران

مقالات جدید

۱- خانم دکتر سولمازتوکلی در رساله دکتری خود به راهنمایی دکتر کاظم پور چند گونه  Polygonum را به جنس Atraphaxis منتقل کرده ،ترکیب جدید معرفی کرده است. آنها مقاله های دیگری هم منتشر کرده اند که در زیرآمده است.

Atraphaxis arida (Boiss. & Hausskn.) S. Tavakkoli & Kaz.Osaloo

Basionym: Polygonum aridum Boiss.& Hausskn. ex Boiss. in Fl. Orient. 4, 2: 1042. 1879

ادامه مطلب

تازه های 2

۲- خانم دکتر امیر احمدی در پایان نامه دکتری خود جنس Sulla  را بر پا کرده و دو گونه  Hedysarum ویک گونه از جنس Sartoria را به آن جنس منتقل کرده و ترکیب نو ساخته است.و بر پایه  Hedysarum  membranaceum جنس جدید Greuteria  را به افتخار W. Greuter شرح داده است.

تازه های 3

۳-از سال ۲۰۰۰ تا ۲۰۱۴ بالغ بر ۵۰۰ گونه جدید بوسیله گیاه شناسان ایرانی و خارجی در باره فلور ایران گونه های جدید شرح داده اند.

Acer mazandaranicum Amini, H.Zare & Assadi; Iranian J. Bot. 14(2): 81 . 2008
Allium abbasii R.M.Fritsch; Rostaniha 9(Suppl. 2): 63 (-66; fig. 15). 2009

ادامه مطلب